Mất tiền đánh con gì? Nằm mơ mất tiền là điềm gì?

Mất tiền đánh con gì? Nằm mơ mất tiền là điềm gì?