Đề báo kép gan lâu nhất là bao nhiêu ngày

Đề báo kép gan lâu nhất là bao nhiêu ngày