Mơ mua xe hơi đánh con gì để trúng lớn?

Mơ mua xe hơi đánh con gì để trúng lớn?